Nhớ Sapa

Sapa một năm nào đó ta còn trẻ.

Nhận xét