Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2015

Dân trí

Hình ảnh
Nghe nói trong bộ phim “Thời đại anh hùng”, có đoạn một vị Tổng thống Hàn Quốc đã khóc vì thấy dân khổ quá. Ông tuyên bố sau 10 năm nữa sẽ có nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc.
Điều này đã trở thành sự thật. Sách báo đã nói nhiều. Mới đây, tôi được gặp ba nhân viên của một tập đoàn Hàn Quốc qua Việt Nam để thực hiện một nghiên cứu cho tập đoàn của họ, cả ba đều không phải là người Hàn Quốc mà đến từ Bỉ, Hungary và Malaysia. Những bộ óc trẻ trung đã từng làm việc ở Mỹ, Châu Âu, giờ đây họ dừng chân ở xứ xở kim chi.
Cũng trên bán đảo Triều Tiên, cũng một dân tộc, ở đâu có được những yếu tố về tầm nhìn của lãnh đạo và thể chế, ở đó người dân nhanh chóng thoát nghèo hèn, giành được sự tôn trọng của nhân loại.
Quá trình trở nên giàu mạnh của một quốc gia bao giờ cũng tỷ lệ thuận với đồ thị đi lên của dân trí, và ngược lại. Khoảng những năm 1960, Hàn Quốc và Brazil có GDP trên đầu người tương đương với nhau. Cũng trong khoảng thời gian này, tỷ lệ học sinh trung học ở Hàn …