Sapa


Sapa không còn lặng lẽ
Nhà thờ đá chen bước chân người
Sơn nữ bồng con dưới tượng Chúa
Có điều gì trong đôi mắt xa xăm
Sapa bao lần anh đến
Bước đi trong sương chiều chầm chậm
Cây thông bên đường im lìm như thế
Biết có lúc nào thông reo vui
Sapa giờ là phố thị
Bê tông chen với tiếng Anh
Còn đây dải mây vắt ngang núi
Ngàn năm mây vẫn ôm ấp mây

V.V.T (26/4/1015)

Nhận xét