Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2015

Ban Ki Moon

Hình ảnh
Sau khi may mắn có được một chuyến công tác ngắn ngày “cưỡi ngựa xem hoa” ở Liên hợp quốc, tò mò, tôi đã mua và đọc xong hai cuốn sách về ông Ban Ki Moon, để tìm hiểu về nhân vật Tổng thư ký Liên hợp quốc này và qua đó “nhập môn” về hệ thống hoạt động của tổ chức lớn “nhất quả đất”.
Ấn tượng để lại là một người Hàn Quốc điển hình, sinh ra trong nghèo khó và chiến tranh phân ly đất nước, đã nỗ lực học tập và làm việc không mệt mỏi để vinh danh không chỉ bản thân ông mà cả dân tộc Triều Tiên (Hàn Quốc) khi trở thành người Châu Á thứ 2 nắm giữ vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc, và là người thứ 8 trên thế giới được giữ chức vụ này.
Từ cậu bé Ban Ki Moon ngồi học thâu đêm suốt sáng, thực hành 20 lần cho mỗi bài tập tiếng Anh, cho đến ngài Ban Ki Moon, Tổng thư ký Liên hợp quốc, với lịch làm việc dày đặc tưởng như sức người không chịu nổi, là quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của ông Ban, trong một xã hội cũng tiến bộ không ngừng nghỉ Hàn Quốc.
Một ngày làm việc bình thường của ông Tổng thư k…