Công khai kết luận kiểm tra

Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp 16 kỳ kể từ sau Đại hội XII. Quan sát từ góc độ báo chí thì hầu như kỳ họp nào, nhất là gần đây đều có tin nóng. Một điều dễ thấy là các kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên đã được công khai ở mức độ khá chi tiết.
Ví dụ trong thông báo mới nhất (kỳ 16), Ủy ban kiểm tra Trung ương cho hay lãnh đạo Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã bổ nhiệm 32 cán bộ sai quy trình, trong đó có "vụ phó 26 tuổi"; quản lý không chặt khiến bộ phận tài chính để ngoài sổ sách hơn 100 tỷ đồng...
Ngoài ra, tiến độ và diện cán bộ được kiểm tra, đề nghị xử lý cũng đáng chú ý. Trong 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan này kiểm tra 9 tổ chức đảng và 15 đảng viên, đề nghị Trung ương thi hành kỷ luật một Ủy viên Bộ Chính trị và nhiều đề nghị khác liên quan đến hàng loạt lãnh đạo đương nhiệm, cựu quan chức ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Bộ Tài nguyên Môi trường; Bộ Công Thương; Liên minh Hợp Tác xã Việt Nam... Khối lượng công việc rất lớn.
Phát biểu mới đây, ông Trần Quốc Vượng – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đã lưu ý ngành tiếp tục “thông báo công khai các kết luận sau kiểm tra”. 

Tôi ủng hộ điều này, vì tính minh bạch là một trong những điều kiện tiên quyết để chống tham nhũng.

Nhận xét