Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa


Kỷ niệm Trường Sa.


Nhận xét