Việt Nam bản hòa tấu không trung

Vietnam From Above II - Vietnam An Aerial Concert from Thắng Sói on Vimeo.

Việt Nam bản hòa tấu không trung được chia thành 5 phần: biển cả, rừng núi, miền quê, thành thị, quê hương. Video được tác giả Lê Thế Thắng thực hiện trong hơn một năm từ những chuyến rong ruổi khắp nẻo đường quê hương Việt Nam.

Nhận xét