Vietnam From Above

Vietnam From Above from Thắng Sói on Vimeo.

Đoạn video 6 phút được quay trong 2 năm của tác giả @ Thắng Sói - Xuất bản cách đây một năm. Xem thêm video mới nhất cùng tác giả: Việt Nam bản hòa tấu không trung