about

Xin chào. Cảm ơn đã ghé thăm: vovanthanh.com
Tôi là nhà báo và đây là blog lưu trữ các bài viết và thông tin cá nhân.
Hãy gửi thư hoặc nhắn tin cho tôi nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ. 
Địa chỉ email: alo@vovanthanh.com
Điện thoại di động: 0941744016

Kỷ niệm tác nghiệp tại Iran, tháng 3/2016

Nhận xét